Bedrift

Finansieringsbanken for mellomstore bedrifter 

Norion Bank er spesialist på finansieringsløsninger for mellomstore bedrifter. Vi er finansieringsbanken som står ved din side, med lang erfaring med å bistå selskaper med vekstfokus.

Vi måler ikke nærhet i antall filialer. For oss handler det om å være til stede og være tett på kundens virksomhet. Enten din bedrift skal ekspandere til nye markeder, styrke likviditeten eller finansiere ny vekst, er Norion Bank en pålitelig partner som kjenner og forstår din virksomhet. Vi tilbyr transparente prosesser og effektive beslutningsveier, slik at din bedrift kan ta avgjørende skritt til rett tid. Vår unike posisjon i markedet gjør at vi tilbyr bedriftslån primært i størrelsen 30–300 millioner svenske kroner.   

Bedriftslån

Factoring