Factoring

Frigjør kapital med factoring 

Ved hjelp av factoring kan bedriften din skape en sikker kontantstrøm og redusere administrasjonen. Dere får tilgang til kapitalen som er bundet opp i fakturaer, samtidig som kunden får tid til å betale.  

Fakturakjøp

Fakturakjøp innebærer at fakturaer selges for hele verdien til Norion Bank. Provisjonen dekker administrasjon, risikoovergang og finansiering. Fordringen forsvinner fra balansen, noe som betyr høyere likviditet, bedre nøkkeltall og redusert administrasjon. Norion Bank tilbyr fakturakjøp i hele det nordiske markedet.  Ved fakturakjøp med regress er kunden ansvarlig for kredittrisikoen og betaler dermed tilbake fakturabeløpet et antall dager etter forfall dersom sluttkundens betaling uteblir. Ved fakturakjøp uten regress overtar Norion Bank risikoen for både forsinket og manglende betaling. I forbindelse med salget av fakturaen overdras fordringen til Norion Bank, noe som innebærer en reduksjon av kreditt- og valutarisiko. 

Fakturabelåning 

Ved fakturabelåning dekker provisjonen administrasjon og finansiering. Påminnelser og inkasso kan håndteres av Norion Bank, noe som betyr administrative og kostnadseffektive fordeler. Ved fakturabelåning er kunden ansvarlig for kredittrisikoen. 

Ordrefinansiering 

Gjennom ordrefinansiering kan factoringkunder i Norion Bank få hjelp til å finansiere kjøp og investeringer i forbindelse med en ny ordre eller et nytt prosjekt. Ordrefinansiering gjør det mulig å frigjøre kapital til investeringer, optimalisere likviditeten, redusere kredittrisikoen og de administrative kostnadene. 

Eksportfactoring

Eksporterende selskaper kan stå overfor sene betalinger, høy risiko og likviditetsutfordringer. Norion Bank kan bidra til å kjøpe fakturaen og overta kredittrisikoen for å styrke kontantstrøm og nøkkeltall.