Finansieringsbanken for mellomstore bedrifter

Nær når det betyr mest

Vi er banken for mellomstore bedrifter som er på vei mot noe større. Som ønsker å vokse og utvikle seg sammen med en trygg partner. Ved alltid å jobbe tett sammen med kundene våre, er vi der når det gjelder. Vår unike posisjon i markedet gjør at vi tilbyr bedriftslån primært i størrelsen 30–300 millioner svenske kroner.

Vi måler ikke nærhet i antall filialer. For oss handler det om å være til stede og være tett på kundens virksomhet. Vi er banken for mellomstore bedrifter som er på vei mot noe større. Som ønsker å vokse og utvikle seg sammen med en trygg partner. Enten din bedrift skal ekspandere til nye markeder, styrke likviditeten eller finansiere ny vekst, er Norion Bank en pålitelig partner som kjenner og forstår din virksomhet. Ved alltid å jobbe tett sammen med kundene våre, er vi der når det gjelder. Vi etterstreber en bærekraftig bedriftsfinansiering og tilbyr transparente prosesser og effektive beslutningsveier, slik at bedriften din kan ta avgjørende skritt til rett tid. Vår unike posisjon i markedet gjør at vi tilbyr bedriftslån primært i størrelsen 30–300 millioner svenske kroner.  

Finansiering av oppkjøp

Ved oppkjøpsfinansiering lærer vi virksomheten din å kjenne og jobber løsningsorientert for å forstå hva som er viktigst for bedriften din. Norion Bank hjelper deg på hvert skritt av veien.

Mellomfinansiering

Når bedriften din trenger fleksibel mellomfinansiering mellom to transaksjoner, er hurtige avgjørelser ofte en viktig faktor. Norion Bank tilbyr transparente prosesser og effektive beslutningsprosesser når du trenger hjelp med midlertidig finansiering.

Revolverende kreditter

En revolverende kreditt kan skape økonomisk trygghet og handlingsrom for bedriften din. Finansieringsløsningen kan hjelpe deg hvis du har sesongmessige svingninger i salget, ønsker å finansiere et større prosjekt eller styrke likviditeten i en begrenset periode.

Lagerfinansiering

Hvis du har en produksjons- eller detaljhandelsbedrift med lagerbinding, kan lagerfinansiering være et godt supplement til factoring. Lagerfinansiering er en effektiv metode for å optimalisere driftskapitalen og er hovedsakelig rettet mot bedrifter som trenger en skreddersydd løsning for lageroppbygging.

Silvans store omstillingsreise

Da Danmarks fremste byggevarehandel, Silvan, ble kjøpt opp av Aurelius Group, startet en stor omstillingsreise som har ført til både suksesser og utfordringer.

Norion Banks utdanningsprogram

Jeg har blitt styrket i oppgavene mine, sier Petter Nylander, adm.dir. i Besedo.  

OrganoClick – fra reagensglass til lønnsom vekst 

OrganoClick, et selskap som har utviklet en teknologi som erstatter giftige kjemikalier og plast med bærekraftige materialer.