Kunnskapsbank

Fra reagensglass til lønnsom vekst

Mårten Hellberg er administrerende direktør og medgrunnlegger av OrganoClick, et selskap som har utviklet en teknologi som erstatter giftige kjemikalier og plast med bærekraftige materialer.

AlternateText

OrganoClick er et kjemi- og materialteknologiselskap som leverer og produserer biobaserte materialer og kjemitekniske produkter som kan erstatte plast og giftige trykkimpregneringskjemikalier for tre og tekstiler.  
 
På midten av 90-tallet spurte professorene Armando Córdova og Jonas Hafrén ved KTH seg selv hva det er som gjør tre så sterkt, og hvorfor bladene er vannavvisende. Hvilke molekyler får disse prosessene til å fungere? Og kan du etterligne prosessene for å skape bærekraftige materialer til bruk i hverdagen? Mårten Hellberg, som har en mastergrad i molekylær bioteknologi og alltid har vært interessert i bærekraftspørsmål, var ikke sen med å hoppe på toget. Å finne måter å erstatte giftig plast og kjemikalier med grønne alternativer på, åpner opp helt nye dimensjoner.   
 
– Det var en lang start. Cellulosefibre er ryggraden i for eksempel tekstilmaterialer, papir og tre. Og vi utviklet en grunnleggende teknikk som kalles modifisering av cellulosefiber. Ved å endre egenskapene kunne vi gjøre materialene vannavvisende og sterkere samt flamme- og mugghemmende. Det tok seks år å gå fra reagensrør på universitetet til ferdig produkt, sier Mårten Hellberg. 
 
OrganoClick har altså utviklet en kjemisk teknologi som erstatter giftige kjemikalier og plast med grønne alternativer. De er leverandører til mange ulike produsenter, ofte industribedrifter.  
 
– Et produkt som dette koster penger. Vi har måttet finne investorer for å kunne utvikle produktet, skaffe materialer, bygge en fabrikk og finne arbeidskraft. Vi har hatt ulike finansiører i ulike faser, og det har vært ren risikokapital, men i 2015 ble vi børsnotert, og etter det økte vi omsetningen og har nå oppnådd positivt driftsresultat før avskrivninger. For å fortsette å vokse og utvikle oss trengte vi ulike former for fleksible investeringskreditter til produksjonsutstyr og arbeidskapital. Da var det viktig å finne banker som har fleksible løsninger, og Norion Bank var en viktig samarbeidspartner for oss.