Corporate Accelerator

Norion Banks utdanningsprogram Corporate Accelerator er rettet mot selskaper med et tydelig vekstfokus. Målet er å bruke ny kunnskap og nye nettverk for å hjelpe bedrifter med å vokse og utvikle virksomheten. 

Norion Bank har de siste årene tydeliggjort sin satsing på finansieringsløsninger for mellomstore bedrifter i Norden. Ved å drive frem økonomisk vekst og bidra til et bærekraftig finansielt økosystem spiller disse selskapene en viktig rolle i samfunnet. Som et ledd i å styrke samarbeidet med små og mellomstore bedrifter ytterligere, tilbyr Norion Bank utdanningsprogrammet Corporate Accelerator. Hensikten er å hjelpe bedrifter i segmentet med å utvikle både sin organisasjon og sin virksomhet. Programmet er delt inn i fire utdanningsdager og ledes av ansatte fra Norion Bank sammen med eksterne eksperter på ulike felt.  

Søk om Corporate Accelerator  

Etter at vi har mottatt søknaden din, vil vi behandle den og komme tilbake til deg innen kort tid. Vår jury velger ut selskapene som skal delta i programmet basert på kravene.  

Send inn søknaden din via e-post til accelerator@norionbank.se

Acceleration Day

Strategi  – Suksessfaktorer  – Trender

Innovation Day

Ideation  – Innovasjonsprosess   – MVP 

Leadership Day

Vekstkultur – Kompetanseøkning  – Ledelse 

Business Day

Pitch  – Bedriftsutvikling   – Finansmarkedet 

"Jeg har blitt styrket i oppgavene mine, men jeg har også fått ny innsikt som jeg vil ta med meg videre."

Petter Nylander, adm.dir. i Besedo.  

"Corporate Accelerator lokket med interessante temadager og et helhetlig perspektiv når det gjelder bedriftsutvikling."

Jacob Bergström, adm.dir. i Pen Store.  

"Corporate Accelerator har gitt oss verdifull innsikt i bedriftsutvikling."

Frederik von Sterneck, adm.dir. i Nordic Flanges Group.