Company logotype m

Corporate Accelerator

Norion Banks utdanningsprogram Corporate Accelerator er rettet mot selskaper med et tydelig vekstfokus. Målet er å bruke ny kunnskap og nye nettverk for å hjelpe bedrifter med å vokse og utvikle virksomheten. 

Norion Bank har de siste årene tydeliggjort sin satsing på finansieringsløsninger for mellomstore bedrifter i Norden. Ved å drive frem økonomisk vekst og bidra til et bærekraftig finansielt økosystem spiller disse selskapene en viktig rolle i samfunnet. Som et ledd i å styrke samarbeidet med små og mellomstore bedrifter ytterligere, tilbyr Norion Bank utdanningsprogrammet Corporate Accelerator. Hensikten er å hjelpe bedrifter i segmentet med å utvikle både sin organisasjon og sin virksomhet. Programmet er delt inn i fire utdanningsdager og ledes av ansatte fra Norion Bank sammen med eksterne eksperter på ulike felt.  Corporate Accelerator er rettet mot selskaper med følgende forutsetninger:  hovedkontor i Sverige, omsetning på +50 millioner SEK  og tydelig vekstfokus.

– Vårt mål er at deltakerne skal hente nyttig lærdom om bedriftsutvikling. Vår posisjon som en bedriftsorientert nordisk finansieringsbank gir oss muligheten til å være en støttende partner i en rekke viktige saker, ikke bare rent finansielt, sier Erik Krondahl, General Manager, Corporate, Norion Bank.   

 

Søk om Corporate Accelerator  

 Etter at vi har mottatt søknaden din, vil vi behandle den og komme tilbake til deg innen kort tid. Vår jury velger ut selskapene som skal delta i programmet basert på kravene.  

Send inn søknaden din via e-post til accelerator@norionbank.se

Acceleration Day

Strategi  – Suksessfaktorer  – Trender

Innovation Day

Ideation  – Innovasjonsprosess   – MVP 

Leadership Day

Vekstkultur – Kompetanseøkning  – Ledelse 

Business Day

Pitch  – Bedriftsutvikling   – Finansmarkedet 

"Jeg har blitt styrket i oppgavene mine, men jeg har også fått ny innsikt som jeg vil ta med meg videre."

Petter Nylander, adm.dir. i Besedo.  

" Corporate Accelerator lokket med interessante temadager og et helhetlig perspektiv når det gjelder bedriftsutvikling."

Jacob Bergström, administrerende direktør i Pen Store.  

"Corporate Accelerator har gitt oss verdifull innsikt i bedriftsutvikling."

Frederik von Sterneck, adm.dir. i Nordic Flanges Group. 

"Corporate Accelerator bød på givende temadager og interessante foredragsholdere."   

Norion Bank er et godt alternativ til storbanken og passer oss som driver selskap.

"Under programmet hadde vi mange lærerike diskusjoner med selskaper fra andre bransjer."

"Norion Bank er en rolig, fleksibel og hurtigarbeidende bank som er tro mot sin visjon. I tillegg er det en bank som er veldig engasjert overfor kundene sine."