Sterk vekst for nisjenetthandel

Pandemien ble et stort løft for Pen Store. For Jacob Bergström, selskapets administrerende direktør og en av deltakerne i Norion Banks opplæringsprogram Corporate Accelerator, handler det nå om langsiktig vekst.

Jacob Bergström grunnla netthandelsselskapet Pen Store i en alder av 22 år. I dag, 13 år senere, er selskapet en av Skandinavias ledende aktører innen penner og kunstrekvisita, med lokale nettsteder rundt om i Europa. I tillegg til netthandel, som står for størstedelen av virksomheten, har selskapet en fysisk butikk i Stockholm. 
 
– Pen Store er åpenbart noe helt annet i dag enn det var i starten. Det har vært utrolig spennende å utvikle selskapet, og jeg gleder meg til å ta nye skritt. Corporate Accelerator lokket med interessante temadager og et helhetlig perspektiv når det gjelder bedriftsutvikling, sier Jacob Bergström, administrerende direktør i Pen Store.  
 
Som mange andre nettbutikker fikk Pen Store et skikkelig løft under pandemien. Etter det var utfordringen å budsjettere og prøve å forstå det nye normalnivået etter den ekstreme veksten. 
 
– Vi var redde for at vi skulle stagnere, men vi klarte å opprettholde platået og til og med vokse etter det. Selv om vi i dag står overfor nye makroutfordringer, har vi vekst og forbedret lønnsomhet i selskapet. For oss handler det akkurat nå mye om å endre hvordan vi tenker på ting og hvordan vi handler, sier Jacob Bergström. 
 
Norion Banks utdanningsprogram, Corporate Accelerator, er rettet mot mellomstore bedrifter i vekst. Hensikten er å bruke ekspertkunnskap og nye nettverk for å hjelpe de deltakende bedriftene til å nå neste nivå. 
 
– Det har vært veldig givende å møte de andre deltakerne som har samme driv og ambisjoner. Det handler ikke bare om vekstambisjoner, men om ønsket om å bygge et stabilt og langsiktig selskap. Vi har fått både kunnskap og inspirasjon som vi kan jobbe videre med, sier Jacob Bergström. 
 
Ifølge Erik Krondahl, General Manager, Corporate, i Norion Bank, er langsiktighet en viktig del for bedrifter som ønsker å utvikle sin virksomhet. 
 
– Det handler om å skape et stabilt fundament som kan bygges på videre, men også om å se selskapet i et helhetlig perspektiv. I våre samarbeid med mellomstore bedrifter ser vi på alle deler av virksomheten, slik at vi best mulig kan støtte selskapene på reisen, sier Erik Krondahl, General Manager, Corporate, i Norion Bank.

 

Om Pen Store 

Pen Store er en av Skandinavias ledende aktører innen penner og kunstrekvisita. Selskapet har en fysisk butikk i Stockholm og salg i hele EU med lokale nettsteder i Sverige, Danmark, Norge, Finland, Tyskland, Frankrike, Nederland og Irland.