AI veien videre for industrien

I en bransje som sliter med høye energi- og råvarepriser, er det viktig å finne nye veier. For Frederik von Sterneck, CEO i Nordic Flanges Group AB (publ.) og en av deltakerne i Corporate Accelerator, handler det om å satse på ny teknologi.

AlternateText

Norion Banks opplæringsprogram Corporate Accelerator tilbyr nettverk og ny kunnskap for mellomstore bedrifter i vekst. Hensikten er å være med på å utvikle selskapene ved å synliggjøre deres virksomhet fra ulike perspektiver. Programmet består av fire opplæringsdager med forelesere fra Norion Bank og eksterne spesialister. 
 
– Corporate Accelerator har gitt oss verdifull innsikt i bedriftsutvikling som vi skal ta med oss videre i arbeidet fremover. Bredden i opplæringen, sammen med Norion Banks kompetanse innen segmentet for mellomstore bedrifter, har gjort det mulig å se selskapet vårt fra ulike perspektiver. Selv om vi som deltar i programmet kommer fra helt ulike bransjer, har det vært tydelig at vi alle har de samme utfordringene på ledelsesnivå. Å kunne diskutere og utveksle tanker og erfaringer med de andre deltakerne har derfor vært svært givende, da livet i en ledergruppe kan være ganske ensomt, sier Frederik von Sterneck, administrerende direktør i Nordic Flanges Group.  
 
Frederik von Sterneck startet som salgssjef og har i løpet av sine 30 år som administrerende direktør i bransjen fortsatt å jobbe tett på salgssiden. Målet har vært å forstå hva markedet trenger for å kunne tilby det til kundene. Som administrerende direktør i Nordic Flanges Group, Nordens ledende leverandør av stålflenser og maskinbearbeidede stålkomponenter, handler det akkurat nå om å takle høye energi- og råvarepriser i en energislukende bransje. 
 
– Vår største utfordring er stigende energipriser, men vi har også råvarepriser der skrapprisen i dag er høyere enn nyprisen var for to år siden. Vi må finne nye veier videre, og der vil automatisering og digitalisering være avgjørende for næringen. For å være konkurransedyktig i et land som Sverige, må vi automatisere produksjonen. Kostnaden for arbeidskraft varierer mellom land, men en maskin koster det samme. Vi har også en veldig spennende reise foran oss når det gjelder kunstig intelligens. Her er det viktig å være med i spillet, for å forstå hvor vi skal. For hvis du ikke henger med nå, er du sjanseløs, sier Frederik von Sterneck.  

Norion Bank har de siste årene tydeliggjort sin satsing på finansieringsløsninger for små og mellomstore bedrifter.  
 
– Vi jobber tett med kundene våre for å forstå deres virksomhet og bransje. Gjennom Corporate Accelerator får vi muligheten til å styrke samarbeidet ytterligere og jobbe for å bidra til kunnskapsutvikling, sier Erik Krondahl, General Manager, Corporate, Norion Bank.

 

Om Nordic Flanges Group AB (publ.) 

Nordic Flenses Group er Nordens ledende produsent av standard- og spesialflenser i alle typer komponenter i rustfritt stål og maskinbearbeidet stål. Selskapet har produksjonsanlegg i Sverige og Finland og eksporterer til mer enn 30 land.