Silvans store omstillingsreise

Da Danmarks fremste byggevarehandel, Silvan, ble kjøpt opp av Aurelius Group, startet en stor omstillingsreise som har ført til både suksesser og utfordringer. Med støtte av en ny strategi og en fleksibel finansieringspartner lyktes Silvan i å fortsatt vise positive resultater, selv under koronapandemien som opprinnelig så ut til å bli en av selskapets større utfordringer. I dag ser tallene bedre ut enn noensinne.

Omstillingsreisen hadde allerede startet da pandemien kom i begynnelsen av 2020. Plutselig stoppet verden, og restriksjonene og nedstengningene for å stoppe smittespredningen tvang alle til å tenke nytt om det som tidligere ble tatt for gitt. Alle sektorer og bransjer ble i prinsipp påvirket på en eller annen måte. Tilvennet atferd og tidligere rutiner ble utfordret, og som følge av dette ble digitaliseringen påskyndet i en takt få hadde kunnet ane. 

Silvan, en av de eldste og mest kjente forhandlerne av bygg- og «gjør det selv»-materialer i Danmark, er et godt eksempel på når en utfordring blir en mulighet. Pandemien innebar et løft for byggevarehandelen siden flere fikk tid til å fikse opp ting i hjemmet. Samtidig innebar de strenge restriksjonene i Danmark at Silvan måtte tilby nye måter å møte kunden på og finne alternativer til den tradisjonelle butikkhandelen. 

– Vi hadde allerede startet et omstillingsprogram, og pandemien ga oss hundre nye problemer å løse. Vi måtte sørge for trygg og sikker handel, så vi omarrangerte butikkene samtidig som fokuset på netthandel økte, noe som i sin tur økte behovet for utvikling innen IT. Til dels for å for eksempel sørge for at lagersaldoen ble løpende oppdatert i løpet av dagen, til dels for å utvikle hvordan vi markedsførte produktene på nett, forklarer Jan Becker, administrerende direktør i Silvan og Operating Partner i Aurelius. 

Silvans vekst og resultat for regnskapsårene 2020 og 2021 har vært imponerende. Dette er mye takket være den omstillingsreisen som allerede var påbegynt noen år tidligere i forbindelse med at det europeiske investeringsselskapet Aurelius Group kjøpte opp selskapet. Silvan hadde før dette hatt en tøffere periode med mindre vellykkede investeringer og mistet sitt strategiske fokus. 

– Vi så Silvans potensial og ønsket å materialisere det ved å videreutvikle deres velrenommerte varemerke og oppdatere butikkonsept, produkttilbud, service og drift. Samtidig tok vi stilling til de lønnsomhetsutfordringene som fantes, som mange banker hang seg opp i. Til tross for at vi alltid hadde penger i banken, kunne ikke storbanker se utenom vårt negative driftsresultat der og da, sier Jan Becker. 

Norion Bank har lang erfaring i å arbeide tett på kundene sine. Gjennom en gedigen kredittgivningsprosess og analyse kunne Norion Bank også se potensialet og mulighetene som fantes i selskapet. Samarbeidet og den kontinuerlige dialogen mellom selskapsledelse, eiere og Norion Bank var avgjørende for Silvans omstillingsreise. 

– Norion Bank har alltid støttet Silvan. De så nøye på hva vi i Silvan gjorde, virksomheten vår og hva vi trengte. Den største fordelen med Norion Bank som partner, er at de er tett på virksomheten. De er raske og transparente i beslutningstakningen på en måte som storbankene ikke kommer i nærheten av. Deres engasjement og forståelse for Silvan ble en ekstra trygghet i begynnelsen av koronapandemien, da usikkerheten var som størst. Konklusjonen er at den stabile støtten har gjort at vi har kunnet ta oss igjennom mange ulike utfordringer, sier Jan Becker. 

Etter en pandemi som har dratt ut lenger enn noen hadde forventet, fortsetter Silvan på sin omstillingsreise sammen med Aurelius og Norion Bank – og Silvan rapporterer fortsatt om en positiv finansiell trend. Pandemien påskyndet Silvans omstilling, og butikken har blitt digitalisert i større utstrekning enn tidligere forventet, noe som har vært heldig siden det mildnet effekten av de omfattende nedstengningene i Danmark. 

– I dag beveger vi oss raskt fremover, og tallene våre ser bedre ut enn noensinne. Vi er fortsatt ikke i mål, og vi ser frem til å fortsette å utvikle Silvan til å nå sitt fulle potensial, avslutter Jan Becker.