Kunnskapsbank

Slik får Pamica gründere til å vokse

Halmstad-baserte Pamica er et private equity-selskap grunnlagt av gründere, for gründere. I Norion Bank fant Pamica en lydhør og engasjert finansiell partner med interesse og forståelse for virksomheten.

I 2014 så grunnleggerne av Pamica en endring i risikokapitalmarkedet. Interessen for private equity økte, og tradisjonelle aktører med milliardfond begynte å se etter stadig større potensielle investeringer. Mindre selskaper fikk mindre oppmerksomhet, og det ble dermed også vanskeligere å finne investorer. Det var behov for en markedsaktør som rettet seg mot mindre, gründerdrevne bedrifter rundt om i landet. 
 
Jan-Olof Svensson og hans partnere kom i kontakt med Catella, et børsnotert selskap som blant annet jobber med formuesforvaltning. Catellas kundebase besto i stor grad av tidligere gründere med interesse for å investere i unoterte selskaper – noe som er vanskelig for enkeltpersoner. Sammen startet de Pamica. 
 
– Med erfarne gründere som investorer kjøper og utvikler vi selskaper sammen. Mange selskaper som kommer til oss, er ofte i en eller annen form for eierskapsdiskusjon. Det kan handle om en partner som skal løses ut, et selskap som skal kjøpes eller en administrerende direktør som skal ansettes. Gründeren ønsker ofte å være med på å utvikle selskapet selv, men trenger støtte. Og det er her vi kommer inn, sier Jan-Olof Svensson, gründer og partner i Pamica. 
 
Pamicas konsept er å utvikle oppkjøpte selskaper sammen med gründeren ved å videreutvikle og forvalte hans/hennes idé, kunnskap og visjon for selskapet. Derfor ble beslutningen tatt tidlig om å bare tillate allerede erfarne gründere å medinvestere. Deretter utnytter Pamica kompetansen som finnes i det sterke eiernettverket, som nå består av 180 personer. Det kan være alt fra bransjespesifikk kunnskap til salgskompetanse. 
 
– Vi ser ikke bare på vekst, vi ønsker å utvikle fine selskaper. Vi bygger et styre med investorer fra vårt eiernettverk sammen med gründeren. Alle vil selvfølgelig ha mest mulig tilbake på investeringen sin, men vårt felles mål er alltid å bygge verdiskapende strukturer og selskaper som selges videre til noen som forvalter dem godt, fortsetter Jan-Olof Svensson. 
 
For å kunne agere raskt ved oppkjøp og deretter utvikle selskapene trenger Pamica en engasjert finansiell partner med god innsikt i virksomheten. 
 
– Kapital er dyrt. Det er viktig å finne en god balanse mellom egen og lånt kapital, og for oss er lånt kapital svært viktig. Norion Bank er lydhøre og handler raskt. De bruker mye tid på å sette seg inn i vår virksomhet, noe som gjør det enkelt å ha en løpende dialog og finne løsninger som passer begge parter. Gjennom Norion Bank får vi ikke bare tilgang til likviditet, men også kunnskap, sier Jan-Olof Svensson. 
 
Samarbeidet mellom Norion Bank og Pamica startet i 2018 i forbindelse med investeringen i Sappa, et av Sveriges største telekomselskaper. Norion Bank ble hovedfinansiør og har senere vært aktiv finansiell rådgiver i en rekke tilleggsoppkjøp Sappa har gjort. 
 
– Vi er en nisjeaktør i et marked som endres og konsolideres. Vår strategi er oppkjøpsdrevet, og Norion Bank er alltid godt orientert, stiller de riktige spørsmålene og følger opp. Samtidig svarer de raskt og kommer raskt tilbake med en beslutning. Eventuelt kommer de tilbake med feedback på hva som skal til for å nå frem til en beslutning. Vi verdsetter den dialogen og smidigheten, forklarer Hasse Svensson, administrerende direktør i Sappa. 
 
Sappa fremhever verdien av en engasjert eier i kombinasjon med en engasjert bankkontakt. Pamicas suksessoppskrift er ikke bare å få dyktige personer inn i styret, men også å se fordelene ved å ha en stabil og langsiktig finansiell partner som bidrar til å maksimere fordelene ved hvert selskap. 
 
– For oss er mennesker like viktige for oppbygging av selskapene våre som de er for bankforbindelsene våre. Norion Banks største fordel og evne er at de kommer tett på hele selskapet, ikke bare styret. De forstår selskapenes virksomhet og vår måte å jobbe på. De setter seg inn i hvordan folk fungerer, avslutter Jan-Olof Svensson.