Klagehåndtering

Alle kunder er viktige for oss, og alle har rett til å forvente god service og hjelp om noe har gått galt. Vi jobber kontinuerlig for at du som kunde skal være fornøyd med oss, og om dette ikke er tilfelle ønsker vi å få vite om det. Som forbruker har du flere alternativer dersom du vil framføre en klage. Kundeservice skal kunne løse de fleste problemer, men dersom du ønsker å klage på vår håndtering av saken finnes det også muligheter for dette.

Klage


Klagehåndtering i Walley (Norion Banks varemerke for betalingstjenester)

Ta fortrinnsvis kontakt med kundeservice og forsøk å løse saken der.

Telefon:
22 41 14 55

E-post:
hello@walley.no

 

Overordnet ansvarlig for klagehåndtering i Norion bank på konsernbasis

Om vi ikke kommer til enighet og du vil at en overordnet instans hos Norion bank skal behandle din klage kan du henvende deg til den som er ansvarlig for klagehåndtering. Ved behandlingen av en klage vil all relevant informasjon innhentes for å kunne gjøre en helhetlig og grundig vurdering av saken. Dette kan innebære at det blir behov for innhenting av informasjon og dokumentasjon direkte fra den som klager. Saksbehandlingstiden vil avhenge av klagens art og kompleksitet  Klageansvarlig undersøker klager som ikke har fått en løsning som kunden er fornøyd med, og undersøker hva som skjedde på en upartisk, uhildet måte.
 
Postadresse:
Norion Bank
att. Klageansvarlig
Box 119 14
404 39 Göteborg
SWEDEN

Telefon:
+46 10 161 00 00

E-post:
complaints@norionbank.se

 

Finansklagenemda

Om du skulle oppleve at klagen ikke kan løses av Norion bank, kan du ta saken videre til Finansklagenemnda, som er bransjens uavhengige klageorgan for privatpersoner. De behandler tvister mellom banker, forsikringsselskap og deres kunder.

Postadresse: 
Finansklagenemda
Pb. 53, Skøyen
0212 Oslo

Telefon: 
23 13 19 60

Web:
www.finkn.no