Company logotype m

Personverninformasjon

Personverninformasjon

1. Innledning

Norion Bank AB (org.nr. 556597–0513) («Norion Bank», «vi», «vår» eller «oss») er personopplysningsansvarlig for behandling av personopplysningene dine i henhold til EUs personvernforordning (også kalt GDPR).

Denne personverninformasjonen retter seg mot fysiske personer – «den registrerte» i henhold til terminologien i personvernforordningen – hvis personopplysninger behandles av Norion Bank, uansett om du opptrer i egenskap av representant for en bedrift eller annen juridisk person eller i egenskap av forbruker («kunde(r)», «du», «din» eller «dine»).

Denne personverninformasjonen forklarer hva slags informasjon Norion Bank samler inn og behandler når du bruker Norion Banks tjenester som Walley, kredittkortet Easyliving, sparekontoen samt privatlånene og bedriftstjenestene våre. Hvis du vil ha en nærmere presentasjon av tjenestene våre med tilhørende vilkår, kan du se nettstedet vårt.

Denne personverninformasjonen beskriver hvorfor vi bruker personopplysninger, hvordan vi bruker personopplysninger, hvor vi henter personopplysninger fra, og hvordan vi deler personopplysninger. Vi forklarer også hvilke rettigheter du har i henhold til personvernforordningen, og hvordan du kan komme i kontakt med medarbeidere i Norion Bank.

 

Personopplysningsansvarlig: Postboksadresse:
Norion Bank AB Box 11914, 404 39 Göteborg
Org nr: 556597-0513 Telefon: +46 10-161 00 00
Besøksadresse: Lilla Bommens Torg 11, 411 04 Göteborg E-post: privacy@norionbank.se

 

 

2. Formålet med samt rettslig grunnlag for behandling av opplysninger

 

2.1 Hva er et rettslig grunnlag i henhold til personvernforordningen?

I henhold til personvernforordningen kreves det alltid et rettslig grunnlag (lovgrunnlag) for at Norion Bank skal ha rett til å behandle personopplysninger. Norion Bank bruker følgende fire rettslige grunnlag for å behandle personopplysninger:

  • Oppfyllelse av avtale. Personopplysninger kan behandles hvis det er nødvendig for å oppfylle en avtale som en fysisk person er part i, eller for å vedta tiltak på anmodning fra en fysisk person før en slik avtale inngås.

  • Rettslig forpliktelse. Personopplysninger kan behandles hvis det er nødvendig for at Norion Bank skal oppfylle en forpliktelse i henhold til lov eller en myndighetsbeslutning.

  • Berettiget interesse. Personopplysninger kan behandles på grunnlag av Norion Banks eller en tredjeparts berettigede interesse.

    Du har rett til å innvende mot behandling som gjennomføres på grunnlag av Norion Banks eller en tredjeparts berettigede interesse. Se avsnittet Rettighetene dine nedenfor for å få mer informasjon om retten til innvending.

    Hvis du vil ha nærmere informasjon om Norion Banks eller en tredjeparts berettigede interesse, kan du se avsnittet nedenfor med informasjon om formål og rettslig grunnlag for behandling av personopplysninger. Vil du vite mer om hvordan vi har vurdert Norion Banks og tredjeparts berettigede interesse gjennom en såkalt interesseavveining, er du alltid velkommen til å kontakte oss på privacy@norionbank.se

  • Samtykke. Personopplysninger kan behandles hvis du har samtykket til behandling for ett eller flere spesifikke formål.

    Når det rettslige grunnlaget for behandling av personopplysninger er samtykke, må du gi et slikt samtykke for at personopplysningene skal kunne behandles. Du har rett til når som helst å trekke tilbake samtykket ved å sende en e-post til privacy@norionbank.se. Vi har da ikke lenger rett til å behandle opplysningene basert på samtykket. Et tilbaketrukket samtykke påvirker ikke lovligheten til den behandlingen som er gjennomført på grunnlag av ditt samtykke, før samtykket ble trukket tilbake.