Start

Finansieringsbanken for mellomstore bedrifter 

Norion Bank er spesialist på finansieringsløsninger for mellomstore bedrifter. Ved å legge forholdene til rette for økt lønnsomhet og vekst, er vi et ledende supplement til de tradisjonelle storbankene. Vårt tilbud omfatter blant annet oppkjøpslån, investeringslån og factoring.

Bedriftsfinansiering

Kontakt oss

Kontakt oss